"ΒΑΣΤΑ Αρκαδίας" Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Συλλόγου των απανταχού Βασταίων "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" !!

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Στις 28 Οκτωβρίου του 2017, ημέρα Σάββατο, μετά τη λήξη της

δοξολογίας, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνέλευση στο καφενείο 

της κυρά Βάσως Παπανδρέου ( Τζίκου), με τα παρακάτω θέματα.

1)    Απολογισμός έτους 2017
2)    Τεχνικό πρόγραμμα 2018
3)    Κανονισμός Άρδευσης
4)    Κοπή Άρρωστου πλάτανου της Ζεστής
5)    Κοπή επικίνδυνου πεύκου στο Δημοτικό σχολείο και
6)    Τοποθετήσεις και απόψεις για προβλήματα του χωριού μας.


Ο εκπρόσωπος της Τ.Κ.


Νίκος Αλεξόπουλος