"ΒΑΣΤΑ Αρκαδίας" Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Συλλόγου των απανταχού Βασταίων "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" !!

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

            ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΣΤΑΙΩΝ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ"
      ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ