"ΒΑΣΤΑ Αρκαδίας" Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Συλλόγου των απανταχού Βασταίων "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" !!

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΝΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ


25/2/2018.  ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ.  Ας απολαύσουμε  κάποια στιγμιότυπα απ' την κοπή της Πίτας του Ηπειρώτη Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας , έτσι για να γνωρίσουμε και την Ηπειρώτικη Κουλτούρα.