"ΒΑΣΤΑ Αρκαδίας" Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Συλλόγου των απανταχού Βασταίων "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" !!

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ο Σπύρος Κουλούρης  γιος του Αντωνίου και της Μαίρης Κουλούρη τελείωσε με επιτυχία τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Simmons College της Βοστώνης στη Βιβλιοθηκονομία με ειδίκευση στην αρχεινομία. (Εγγονός Σπύρου Κουλούρη).

Ευχή όλων μας πάντα επιτυχίες
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βασταίων