"ΒΑΣΤΑ Αρκαδίας" Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Συλλόγου των απανταχού Βασταίων "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" !!

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΓΑΜΟΙ
Βίος Ανθόσπαρτος
Στις 30 Δεκεμβρίου του 2017 στον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Ψυχικού έγινε η στέψη του Βασίλη Καλιβρούση και της Ανθής Παπανδρεάδη, γιος του αειμνήστου Αντώνη Καλιβρούση και της Αιμιλίας Μητροπούλου από Βάστα.
Ευχή μας η υπέρτατη δύναμη και η νομοτέλεια να συνοδεύουν το δρόμο τους.

Οικογένεια  Μητροπούλου.